Zapraszamy do oglądania!


Film zrealizowano w czasie zajęć w laboratoriach Instytutu Chemii i Technologii Żywności Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przy udziale uczniów ze szkół biorących udział w projekcie „Nauka i technologia dla żywności”.