Lista szkół

Szkoły podstawowe zakwalifikowane do projektu:
Szkoła Podstawowa im. Caspara Davida Friedricha w Kopańcu
Szkoła Podstawowa nr 108 we Wrocławiu
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie
Szkoła Podstawowa nr 109 im. Edwarda Dembowskiego we Wrocławiu
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9, Szkoła Podstawowa nr 15 we Wrocławiu

Szkoły gimnazjalne zakwalifikowane do projektu:
Gimnazjum nr 18 im. Armii Krajowej we Wrocławiu
Gimnazjum Integracyjne nr 54 we Wrocławiu
Gimnazjum nr 6 we Wrocławiu
Gimnazjum w Świerzawie
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cieszkowie

Szkoły ponadgimnazjalne zakwalifikowane do projektu:
Zespół Szkół nr 19 we Wrocławiu (Liceum Ogólnokształcące nr 11)
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. Mjr. Piotra Wysockiego we Wrocławiu
Liceum Ogólnokształcące nr 1 we Wrocławiu
Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku
Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu