W ramach „Nauki i technologii dla żywności” trzy zespoły międzyszkolne opracowały 72 projekty badawcze wraz z instrukcjami dla uczniów, które stanowić będą cenne źródło materiałów do przeprowadzania interaktywnych, interesujących dla uczniów zajęć z zakresu przedmiotów matematyczno–przyrodniczych. Wszystkie powstałe projekty zostaną umieszczone w multimedialnej bibliotece, do której dostęp będą miały szkoły biorące udział w projekcie, te które zadeklarowały utworzenie klas autorskich w kolejnych latach szkolnych, a także inne placówki z Dolnego Śląska i Polski. Biblioteka, która będzie działała po zakończeniu projektu, pozwoli na wyszukiwanie materiałów wg słów kluczowych, pobieranie przez nauczycieli instrukcji dla uczniów i opisów projektów oraz ich stosowanie w szkołach. Uruchomienie jej na stronie internetowej planujemy na koniec października 2015 roku.