Teraz praca w programie Origin możliwa będzie także w szkołach, podczas zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu. Program Origin to pakiet dokumentów pozwalających na pozyskiwanie, analizę i wizualizację danych pomiarowych. Narzędzia, którymi dysponuje użytkownik pozwalają mu importować dane i przenosić je do arkusza, w którym będą one przetwarzane. Dane pobrane i przetwarzane można wizualizować na każdym etapie analizy, dzięki zestawom wielu typów wykresów 2D i 3D. Typy dokumentów służą do dokumentacji także części opisowych, tabelarycznych zestawień danych z pomiarów i opisu metody badawczej. „Nauka i technologia dla żywności” zakładała zakup licencji na program zarówno dla uczelni, na której odbywają się zajęcia dodatkowe, jak i dla szkół ponadgimnazjalnych, w których starsze dzieci opracowują bardziej skomplikowane doświadczenia.

Przykładowy wykres programu Origin (źródło: strona producenta)

Trzecia, ostatnia z wizyt studyjnych w Berlinie odbyła się pod koniec marca. W ramach projektu do szkół, centrów edukacyjnych i placówek muzealnych biorących udział w kształceniu dzieci w naukach ścisłych, pojechała grupa piętnastu nauczycieli wraz z przedstawicielami Lidera i Partnera projektu.

Wizyta po raz kolejny stała się dla pedagogów okazją do zebrania wielu informacji o inicjatywach i instytucjach działających w obszarze projektu MINT w gimnazjach i innych placówkach edukacyjnych w Berlinie.

Tydzień rozpoczęliśmy od wizyty w siedzibie Stowarzyszenia Niemieckich Matematyków, działającym przy berlińskim Freie Universitat, w którym mieliśmy okazję zapoznać się z rozmaitymi pomysłami na włączanie zarówno pojedynczych uczniów, grup szkolnych, jak i osób nieuczących się do zainteresowania się naukami matematycznymi. Deutsche Mathematiker-Vereinigung organizuje wiele konkursów skierowanych właśnie dla tych grup, które dzięki atrakcyjnym nagrodom i dodatkowym punktom w szkołach, skutecznie aktywizują już od najmłodszych lat, do zaangażowania na polu matematyki. Kolejnym poniedziałkowym punktem wizyty było Freilandlabor w dzielnicy Marzahn – laboratorium przyrodniczym, które dysponuje zarówno tradycyjną siedzibą w jednym z mieszkalnych budynków osiedla, jak i „laboratorium w terenie”, z możliwymi do odwiedzenia: ogrodem pszczół, ogrodem edukacyjnym ziół, biblioteką drzew oraz stanowiskami edukacyjnymi z wystawą ziół i małą dioramą. Współtwórczyni ośrodka, Pani Regina Troeder zaprezentowała nam jego program edukacyjny dla dzieci oraz grup pozaszkolnych, a także zapoznała nas z badaniami nad zielarstwem i powstałymi w ich wyniku wydawnictwami. Polscy nauczyciele wyrazili chęć współpracy z laboratorium przy projektach międzynarodowych.

Kolejnego dnia mieliśmy okazję zapoznać się od teoretycznej i praktycznej strony z koncepcją MINT. W czasie wizyty w Primo-Levi Gymnasium uczestniczyliśmy w hospitacji zajęć włączonych w program klasy MINT, szkolny koordynator klasy oprowadził nas po całej szkole i starał się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące nauczycieli pytania, zwłaszcza dotykające kwestii organizacyjnych. Popołudniu udaliśmy się do Biotech Park Campus Berlin Buch, jednego z najnowocześniejszych kompleksów naukowych w Niemczech, położonego na terenie dawnego szpitala chorób zakaźnych. Odwiedziliśmy trzy laboratoria, w których w ramach kursów uczniowie szkół średnich mogą  przeprowadzać eksperymenty z genetyki, neurobiologii, biologii komórkowej, ekologii, chemii i fizyki. W laboratoriach możliwe są rezerwacje zajęć dla szkół zagranicznych, co wzbudziło duże zainteresowanie wannie nauczycieli.

Środa była dla nas dniem wyjątkowo intensywnym. Rozpoczęliśmy go od uczestnictwa w finałowej części największego w Niemczech konkursu organizowanego w obszarze MINT pt. „Młodzież bada”. Konkurs skierowany jest do uczniów, którzy zgłaszają do niego własne innowacyjne projekty badawcze i konstrukcyjne. Mogliśmy poznać zwycięzców konkursu kraju związkowego Berlin oraz porozmawiać z nimi o ich koncepcjach, na każdym z ponad 30 przystanków. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem odwagi i pomysłowości, w większości bardzo młodych naukowców. Z Siemens Forum, budynku który jest częścią zabytkowego kompleksu fabryk Siemensa, udaliśmy się do Niemieckiego Centrum Lotnictwa i Przestrzeni Kosmicznej (DLR). Centrum jest jedną z najnowocześniejszych w Europie instytucji, która zajmuje się badaniami nad przestrzenią kosmiczną i lotnictwem, to tutaj konstruowane są jedne z najlepszych maszyn lotniczych. Mieliśmy okazję wziąć udział w czterech przykładowych warsztatach edukacyjnych DLR_School_Lab Berlin, które skierowane są do starszych uczniów gimnazjum i dotyczą badania planet, optycznych systemów informacyjnych, badania środków transportu i lokomocji.

W przedostatnim dniu naszej wizyty odwiedziliśmy dwie szkoły – Romain-Rolland-Gymnasium, które współpracuje z niemal wszystkimi laboratoriami berlińskimi przy uczelniach wyższych, a także prowadzi specjalny program MINT dla dziewcząt. Dodatkowo szkoła jest członkiem sieci „MINT-EC” – platformy, w której mogą partycypować tylko szkoły ze szczególnym zaangażowaniem w  obszarze nauk przyrodniczo-matematycznych. Uczniowie szkoły są często laureatami konkursu „Młodzież bada”. Następnie poznaliśmy „Zielony Kampus Malchow”, zespół szkół w którym prowadzone są warsztaty edukacyjne z zakresu nauk przyrodniczych. To jedyna w tej części Niemiec szkoła o profilu ekologicznym, która jako zaplecze badawcze wykorzystuje pobliskie jezioro i park.

Na zakończenie pobytu odwiedziliśmy Muzeum Techniki oraz należące do jego kompleksu – Science Center Spectrum. W obu instytucjach zwiedzaliśmy imponujące wystawy tematyczne, które w dużym stopniu pozwalają na interaktywność.

Pięciodniowy pobyt w Berlinie pozwolił nauczycielom biorącym udział w projekcie na kompleksowe poznanie projektu MINT oraz realizowanych w jego ramach projektów edukacyjnych. W czasie pobytu w Berlinie nauczyciele, obok poznania zróżnicowanych koncepcji edukacyjnych poszczególnych instytucji od teoretycznej strony, mieli również okazję wzięcia aktywnego udziału w oferowanych zajęciach, samodzielnego przetestowania wybranych elementów oferty dla uczniów szkół gimnazjalnych i w ten sposób uzyskania bezpośredniego wglądu w prezentowane koncepcje.

Wizyta stała się też okazją do nawiązania naukowych kontaktów z odwiedzanymi placówkami, a także w obrębie własnej grupy wymiany doświadczeniami pedagogicznymi.

Dobre Kadry życzą wszystkim spokojnych, radosnych i POGODNYCH Świąt Wielkanocnych!

Jesteśmy na półmetku projektów, realizowanych w ramach pierwszego roku nauki „Nauki i technologii dla żywności”.
Dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalna i licealna prócz poniedziałkowych i sobotnich spotkań na Uniwersytecie Ekonomicznym, dwa razy w tygodniu bierze udział w lekcjach dodatkowych organizowanych w swoich szkołach. Zajęcia służyć mają przekazaniu wiedzy, która sprawdzana będzie w praktyce na lekcjach laboratoryjnych. Dzięki wykorzystaniu nowego sprzętu nauczyciele mogą wprowadzać także w szkole elementy praktyczne i angażować dzieci w doświadczenia.

W drugiej połowie lutego do szkół dotarły pomoce dydaktyczne oraz sprzęt laboratoryjny, dzięki któremu uczniowie będą mogli pod okiem nauczycieli samodzielnie przeprowadzać doświadczenia.
Jednym z najważniejszych założeń projektu „Nauka i technologia dla żywności” jest edukowanie uczniów poprzez połączenie zajęć teoretycznych z praktycznymi (które odbywają się na Uniwersytecie Ekonomicznym). Dzięki doposażaniu szkół w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt laboratoryjny dostosowany do charakteru zajęć projektowych, będzie możliwe wzbogacenie także lekcji szkolnych o doświadczenia i demonstracje. Sprzęt będzie szczególnie przydatny w kolejnych latach nauki, koordynowanych w pełni przez szkoły bez partycypacji Uniwersytetu Ekonomicznego.
Szkoły zostały wyposażone w m. in. mikroskopy stereoskopowe, kamery mikroskopowe, wagi precyzyjne, zestawy do badania wody, powietrza, gleby, środowiska, zestawy do doświadczeń z optyki, demonstracji energii słonecznej, Prawa Archimedesa oraz inne drobniejsze sprzęty doposażające.

Projekt „Nauka i technologia dla żywności” to nie tylko program warsztatów i lekcji dla uczniów, lecz także przebiegająca równolegle edukacja nauczycieli. Jednym z elementów tego kształcenia są wizyty studyjne organizowane dla każdego poziomu edukacji.
W styczniu odbyły się dwa z trzech zaplanowanych wyjazdów do Berlina – pierwszy dla nauczycieli liceów, drugi dla pedagogów szkół podstawowych. Programu obu pobytów dostosowane zostały do specyfiki szkół podstawowych i liceów.
Pierwszy wyjazd studyjny do Berlina, zorganizowany w dniach 18.01.-23.01.2015 dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych dał uczestnikom możliwość zdobycia wielu zróżnicowanych doświadczeń w zakresie inicjatyw i praktycznej realizacji działań służących promowaniu matematyki, przedmiotów przyrodniczych, techniki i informatyki (MINT) w niemieckich szkołach ponadgimnazjalnych. Uczestnicy poznali szkoły o profilu MINT i hospitowali prowadzone w nich zajęcia. Zwiedzili również Muzeum Przyrodnicze i Techniczne jako miejsca pozaszkolnej edukacji w obszarze nauk przyrodniczych, a także zostali zapoznani z pedagogiczną ofertą tych ośrodków. Pedagodzy brali udział w warsztatach przeprowadzonych w specjalistycznych laboratoriach uczniowskich na uczelniach wyższych (NatLab na Wolnym Uniwersytecie Berlina) Właśnie ta forma nauki, istniejąca tylko w niemieckiej przestrzeni edukacyjnej, cieszyła się szczególnych zainteresowaniem uczestników projektu. Oferta uniwersytetów skierowana jest do uczniów w różnym wieku i pozwala na zatrudnianie nauczycieli jako osoby realizujące projekt, umożliwia ona współpracę szkół z przedstawicielami świata nauki w obszarze promowania edukacji MINT.
Poza zwiedzaniem instytucji edukacyjnych i możliwością poznania praktyki szkolnej uczestnicy mogli również samodzielnie przetestować ofertę edukacyjną przygotowaną dla uczniów. W ten sposób możliwe było uzyskanie przez nich wglądu w praktyczne aspekty pracy nauczyciela oraz zdobycie wielu pomysłów mogących zostać zaaplikowanych w polskich szkołach. W czasie wizyt było wiele okazji do rozmów i wymiany doświadczeń z pracownikami zwiedzanych instytucji. Również i one stały się źródłem wartościowych pomysłów i impulsów do wprowadzenia alternatywnych rozwiązań na zajęciach szkolnych, lecz przede wszystkim realizowanych w ramach projektu „Nauka i technologia dla żywności”. Uczestnicy byli szczególnie zainteresowani metodą warsztatu edukacyjnego i wykładem z zakresu pedagogiki przeprowadzonym przez prof. dr Wedekinda na Alice Salomon Hochschule.

Druga wizyta w Berlinie, tym razem nauczycieli szkół podstawowych, miała miejsce w dniach 25.01.-30.01.2015. Pedagodzy najmłodszych dzieci zapoznali się z materiałami stosowanymi w ramach projektu „Tu Was“, które przybliżają dzieciom różne zagadnienia z obszaru MINT w oparciu o praktyczne doświadczenia. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili podobnie jak nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, kilka laboratoriów uczniowskich i warsztat. Z największym entuzjazmem spotkała się wizyta w fundacji „Domu Małego Badacza”, gdzie nauczyciele mieli możliwość poznania największej inicjatywy realizowanej w obszarze MINT w Niemczech („Kleine Forscher”) oraz stosowanej tam koncepcji kształcenia. „Dom Małego Badacza” udziela wsparcia nauczycielom szkół i pedagogom pracującym w przedszkolach, w formie możliwości dokształcania się i nieodpłatnych materiałów.
Duże zróżnicowanie poznanych w Berlinie koncepcji pedagogicznych i metod stosowanych w zwiedzanych instytucjach, pozwoliło uczestnikom wizyty na zebranie nowych impulsów do własnej pracy oraz pomysłów, które będą mogli wykorzystać w praktyce zawodowej. Nie brakowało również okazji do poznania samego miasta, jego atrakcji i zabytków.
Kolejna wizyta, tym razem z nauczycielami szkół gimnazjalnych biorących udział w projekcie planowana jest na koniec marca.

W Nowym Roku przystępujemy do kontynuacji zajęć zarówno w Instytucie Chemii i Technologii Żywności Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, jak i w szkołach biorących udział w projekcie.

Od 10 stycznia ruszają warsztaty poświęcone kolejnym zagadnieniom z zakresu chemii i mikrobiologii, m. in. bakteriom i ich znaczeniu w kuchni, wodzie pod różnymi postaciami, drobnoustrojom czy zjawisku świecenia związków chemicznych i biologicznych.

Intensywnie przygotowujemy się też do wizyty studyjnej w Berlinie, która już w terminach 18-23.01 i 25-30.01. Wraz z nauczycielami szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych odwiedzimy m. in. uczelnie Freie Universitat i Alice Salomon Hochschule, na których odbywają się specjalne zajęcia dla uczniów, Melanchthon-Gymnasium, Die Lise-Meitner-Schule, dwie szkoły, w których realizowany jest program MINT oraz nowoczesną placówkę laboratoryjną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży UniLab Adlershof.

15 grudnia zakończyliśmy realizację dwóch pierwszych projektów badawczych realizowanych na zajęciach szkolnych oraz na spotkaniach w Instytucie Chemii i Technologii Żywności.

Piętnaście szkół przez ponad dwa miesiące brało udział w organizowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym warsztatach laboratoryjnych oraz komputerowych. Uczniowie podczas pracy na specjalistycznych programach analizowali wykonane pod okiem laborantów doświadczenia, a następnie w czasie szkolnych zajęć przedstawiali w formie multimedialnej prezentacji reszcie uczniów. Praktyczne warsztaty spotkały się z dużym entuzjazmem młodych naukowców. Po Nowym Roku kontynuujemy zajęcia z kolejnych działów.

Od 18 października ruszyła realizacja projektów badawczych dla uczniów dolnośląskich szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących. Zapraszamy do zapoznania się ze skrótami pierwszych projektów badawczych.

Mikroskopowe czary-mary – projekt dla szkół podstawowych,
Jak zobaczyć to czego nie widać gołym okiem? – projekt dla szkół gimnazjalnych,
Mikroskop jako podstawowe narzędzie do obserwacji drobnoustrojów – projekt dla szkół ponadgimnazjalnych,

Za nami pierwsze warsztaty laboratoryjne oraz zajęcia w pracowniach komputerowych Uniwersytetu Ekonomicznego. 18 października przeprowadzone zostały projekty badawcze dla Szkoły Podstawowej nr 15 we Wrocławiu oraz Gimnazjum nr 18 we Wrocławiu. 21 października na zajęcia zawitała Szkoła Podstawowa nr 108 we Wrocławiu oraz XI Liceum Ogólnokształcące z Wrocławia.