Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.11.2014 r. Biuro Projektu będzie nieczynne. Wszystkich interesantów zapraszamy od godz. 8:00 w dniu 13.11.2014 r.

Zakończyliśmy ostatni cykl szkoleń przygotowujących nauczycieli szkół biorących w projekcie do realizacji programu projektu „Nauka i technologia dla żywności”. W dniach 27 i 30 września oraz 2 października odbyły się zajęcia teoretyczno – praktyczne dla dydaktyków, w czasie których mogli oni sami przeprowadzić czekające uczniów doświadczenia, a także stworzyć dostosowane do specyfiki każdej ze szkół programy i harmonogramy zajęć pozalekcyjnych. Szczegółowo omówione zostały także pierwsze projekty realizowane w laboratoriach i pracowniach komputerowych Uniwersytetu Ekonomicznego już od 18 października.

W dniach 6-7 września oraz 13-14 września w siedzibie Lidera (biuro Dobrych Kadr) oraz Partnera (sale Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) odbyły się szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na spotkaniach przekazane zostały programy nauczania dla II, III i IV etapu nauczania, które mogą Państwo pobrać poniżej.

– Nauka i technologia dla żywności. Innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania dla II etapu nauczania,

– Nauka i technologia dla żywności. Innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania  dla III etapu nauczania,

Nauka i technologia dla żywności. Innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania  dla IV etapu nauczania.

W dniu 27 sierpnia w siedzibie firmy Dobre Kadry Sp. z o.o. odbyło się seminarium dla dyrektorów szkół biorących udział w projekcie „Nauka i technologia dla żywności”. Materiały z seminarium są dostępne tutaj (w dwóch formatach) – prezentacja PowerPoint, plik PDF. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Informujemy, że w dniu 11 sierpnia zakończyła się rekrutacja szkół do projektu. Wyniki rekrutacji oraz lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostaną opublikowane po zakończeniu prac komisji rekrutacyjnej, najpóźniej do dnia 22 sierpnia 2014r. Wszystkie szkoły, które przesłały dokumenty rekrutacyjne zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji również drogą telefoniczną.

W dniu 31.07.2014r. rozpoczyna się rekrutacja szkół do projektu. Szkoły zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zgłaszania swojego akcesu. W celu zgłoszenia szkoły do udziału w projekcie należy wypełnić następujące dokumenty:

Przed wypełnieniem powyższych dokumentów prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji szkół do projektu oraz Regulaminem uczestnictwa szkół w projekcie. Zapisy regulaminów są wiążące na etapie rekrutacji szkół do projektu i jego realizacji.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń zweryfikowanych i zgodnych z ww. dokumentami. Na bazie przesłanych przez Państwa formularzy oraz założeń określonych w regulaminie zostanie utworzona lista rankingowa szkół zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa (uczestnictwo w projekcie zależne od decyzji podjętych przez szkoły z listy podstawowej).

Ostateczny termin składania formularzy upływa dnia 11.08.2014r. – decyduje data wpływu skanów i/lub oryginałów podpisanych dokumentów do Biura Projektu, ul. Jęczmienna 10/1  53-507 Wrocław. Skany podpisanych dokumentów należy przesyłać na adres zeneta.jaworska@dobrekadry.pl. W przypadku przesłania jedynie zeskanowanych dokumentów, ich oryginały muszą zostać przesłane do biura Projektu na wyżej wskazany adres do dnia 14 sierpnia 2014r.

W przypadku pytań i/lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny 71 343 77 73 lub mailowy (zeneta.jaworska@dobrekadry.pl).

Zapraszamy serdecznie.