Projekty badawcze

Szkoła podstawowa
Projekt Obszar Tytuł Karty zadań Film instruktażowy
I  mikrobiologia Mikroskopowe czary mary
II  chemia Mydło – produkcja i właściwości
III mikrobiologia Bakterie – podstępni wrogowie, czy oddani przyjaciele?
IV  mikrobiologia Drobnoustroje wokół nas – czy naprawdę są i jak się ich pozbyć?
V  chemia Właściwości związków chemicznych w bardzo niskich temperaturach
VI mikrobiologia Czasem dobre, czasem złe, czyli drożdże i pleśnie w żywności
VII   chemia Chemia w kuchni
VIII chemia Fizyka w kuchni
Gimnazjum
Projekt Obszar Tytuł Karty zadań Film instruktażowy
I  mikrobiologia Jak zobaczyć to, czego nie widać gołym okiem?
II  chemia Lecytyna – wydzielanie, zastosowanie i identyfikacja metodą spektroskopii IR
III mikrobiologia Bakterie dobre i złe nie tylko w żywności
IV  mikrobiologia Metody oznaczania i usuwania drobnoustrojów w żywności
V  chemia Zjawisko świecenia związków chemicznych i biologicznych. Zmiana właściwości tych związków w niskiej temperaturze
VI mikrobiologia Drożdże i pleśnie w żywności – wróg czy przyjaciel?
VII   chemia Woda i roztwory wodne
VIII chemia Czy wiemy co może robić światło?
Liceum
Projekt Obszar Tytuł Karty zadań Film instruktażowy
I  mikrobiologia Mikroskop jako podstawowe narzędzie do obserwacji drobnoustrojów
II  chemia Chemiczne i spektroskopowe metody analizy cholesterolu – związku o dużym znaczeniu biologicznym
III mikrobiologia Bakterie i ich rola w technologii żywności
IV  mikrobiologia Skuteczność dezynfekcji i sterylizacji w produkcji żywności
V  chemia Spektroskopia w podczerwieni jako narządzie badań produktów biologicznych i żywnościowych
VI mikrobiologia Dwulicowe grzyby, czyli drożdże i pleśnie w żywności
VII   chemia Woda i roztwory wodne
VIII chemia Czy wiemy, co może zrobić światło?