20 czerwca odbędą się ostatnie zajęcia laboratoryjne w ramach naszego projektu „Nauka i technologia dla żywności”, w którym w roku szkolnym 2014/2015 uczestniczyło 15 dolnośląskich szkół.  W ostatnich dniach zajęć odwiedziliśmy dwa wrocławskie licea – Liceum Ogólnokształcące nr I  oraz Liceum Ogólnokształcące nr 11 w Zespole Szkół nr 19. Zespoły nauczycieli zaprezentowały nam swoje placówki i sale, w których odbywały się zajęcia w ramach projektu.