Z końcem roku szkolnego 2014/2015 kończymy również lekcje przeprowadzane w szkołach oraz zajęcia laboratoryjne w Instytucie Chemii i Technologii Żywności Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W ramach projekty powstały programy nauczania z nowymi projektami do wykorzystania przez szkoły w kolejnych latach. Będą one także bezpłatnie udostępniane szkołom z całej Polski, które zgłoszą chęć uruchomienia w swojej placówce zajęć „Nauki i technologii dla żywności”.

Przez 10 miesięcy trwania projektu w zajęciach wzięło udział 339 uczniów z 15 szkół. Przerobili oni w trakcie 900 godzin lekcyjnych w szkołach 8 projektów badawczych. Działania w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach koordynowało 45 nauczycieli.

„Nauka i technologia dla żywności” spotkała się z uznaniem pedagogów i dyrektorów szkół, którzy zgłosili projekt jako innowację szkolną w następnych latach.

W załączniku dyplom, który otrzymaliśmy od jednej ze szkół.