Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję upowszechniającą projekt „Nauka i technologia dla żywności”. Konferencja odbędzie się w dniu 17 września 2015 r. o godz. 10:00 w sali 214A, bud. A1 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120.

PROGRAM KONFERENCJI

09:30–10:00 – Rejestracja uczestników

10:00–10:05 – Otwarcie konferencji, powitanie gości

10:05–10:20 – Informacja o projekcie „Nauka i technologia dla żywności” i przebiegu jego realizacji

10:20–10:50 – Wartość merytoryczna materiałów dydaktycznych wypracowanych w ramach projektu

10:50–11:20 – Innowacyjne rozwiązania pedagogiczne skuteczną drogą do efektywnego nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych na przykładzie projektu „Nauka i technologia dla żywności”

11:20–11:50 – Realizacja projektu z perspektywy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

11:50–12:20 – Wnioski i doświadczenia z realizacji projektu z perspektywy szkoły

12:20–13:00 – Przerwa (lunch)

13:00–14:30 – Warsztaty:

Warsztat 1: interdyscyplinarny projekt dla II etapu edukacyjnego w praktyce

Warsztat 2: interdyscyplinarny projekt dla III etapu edukacyjnego w praktyce

Warsztat 3: interdyscyplinarny projekt dla IV etapu edukacyjnego w praktyce

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 14.09.2015 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub kontakt pod nr telefonu 71 36 80 869.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY